09 Audio Morten Kilsholm

Bibelstudie: Vrede i bibelen

Hvad er vrede? Hvor stammer den fra? Guddommelig eller satanisk?

Hvad siger bibelen om dette? Bliver Gud vred og hvis han gør hvad er det så for en vrede?

Eller hvad med et menneskes vrede… er vrede synd?

Og ikke mindst, hvad skal vi stille op med vreden, hvordan skal vi forholde os til den?

Dette og meget andet undersøges i denne undervisning ud fra bibelen.

 

Tilregnet retfærdighed

Har lovkravet fået lov til at bringe dig ud på fortvivlelsen grund? Bringe dig dertil hvor du intet håb længere har til dig selv, hvor du ikke længere kan øse af dine egne kilder, hvor den eneste frelsesmulighed du har – er i Jesus Kristus. 

Hvis du stadig forsøger at opstille din egen retfærdighed er det fordi du endnu ikke har forstået/erkendt og bøjet dig for hans retfærdighed. 

Hvad vil det sige at Kristus er lovens ophør…

At du er tilregnet retfærdighed på grund af blodet – iklædt Jesu Kristi retfærdighed… 

 

Løft jeres hoveder

Jesus siger at vi skal løfte vores hoveder. Vi skal ikke gå med sænket blik, i bekymring og ængstelse. Men bibelen taler om at have blikket rettet på Jesus og om at have et levende håb i vores hjerter. 

Vi skal ikke lade os skræmme af de skiftende tider vi lever i, men i stedet vandre som fremmede og udlændinge i denne verden.

Lydige mod “det himmelske syn” i tillid og på ham som døde og opstod for os.

 

Hvad er hellighed?

Hellighed er et tema der går igennem hele bibelen. Det er noget der er med til at beskrive Gud, hans natur og sindelag.

Hellighed bliver også tilskrevet Guds folk som et gennemgribende karaktértræk. Hvilket bl.a. kan ses i 1 Peters brev

“..men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse for der står skrevet: »I skal være hellige, for jeg er hellig.«

Det er et begreb der fylder meget i biblen men ofte giver mange problemer og misforståelser.

Men hvad er hellighed? Hvad er grundlaget for hellighed? Hvad kommer det af? Og ikke mindst hvordan ser det ud?

“Hvor længe, Herre?”

…om tro og troskriser.

Habakkuk undrer sig over hvorfor det går så godt for den uretfærdigeHvorfor ser det ud som om voldsmanden har frit råderum og den retfærdiges ret trædes under fode?

URETFÆRDIGHEDERNE OMKRING MIG?? Hvorfor tillader du dette Gud? Hvordan kan vi tro at ”Herren tåler ikke synet af uret”
Habakkuk vendte sig Herren i sin troskrise og SØGTE aktivt efter svar fra Herren ”Jeg vil se hvad han svarer på min bøn!” Hvad er din plan Herre – Har du én? 
Vi må stole på at Herren i sin uendelige kærlighed har en mening med det der for os ser meningsløst ud!!

 

Drevet!! – af hvad eller hvem – kødelig eller åndelig

Der er nu ingen fordømmelse – for den som er i Kristus – dette er Guds værk i Kristus – du er sat fri fra Lovkravet som før bandt dig. Du har nu I KRISTUS fået del i et helt andet liv som fungerer på helt andre principper – her gælder LIVETS ÅND LOV.

Det er Åndens Liv der må regerer i vort sind – Hans længsel, Hans sind, osv. Det er dette liv som er den grundlæggende drivkraft i enhver som er født på ny – de er HIGENDE!!! Efter det åndelige. 

IKKE FORDI DE SKAL, men fordi det er blevet deres natur – de retter sig som blomstens krone efter solens stråler og deres ydre bærer derfor ”naturligt” præg af denne higen.

Paulus og menigheden i Korinth

Menigheden i Korinth havde en speciel plads Pauluses hjerte. 

En ung menighed i en pulserende, succesfuld og selviscenesættende metropol. En menighed med kraftige åndsmanifæstationer i blandt dem. Men samtidig også en menighed præget af arrogance, selvbedrag, splittelser, partisind, umoral og personanseelse. 

Pauluses brev til korintherne giver et indblik i Guds store hjerte for sin menighed og ikke mindst hans trofaste kærlighed.

Midt i en Facebooktid

En af de “attraktive” egenskaber ved en Facebook-agtig kommunikation er at den kræver meget lidt af en enkelte. Det er en ingen-forpligtelses og ingen-ansvars form for relation. Vi bestemmer (kontrollerer helt) længden, intensiteten og hvilken grad af kontakt vi har. Vi kan til en hver tid bare stoppe.
Men Kristuslivet handler virkelige og reelle relationer. Det bibelske Broder og søsterfællesskab fungerer ikke på denne måde. Vi har en forpligtelse overfor hinanden – sagt på en anden måde – vi er sat sammen som lemmer på samme legeme!

Retfærdiggørelse ved tro – “et lys der skinner i mørket”

For 500 år siden var verden gået i forfald. Magtmisbrug, korruption og en kirke der havde mistet sin taleret ind i sin samtid. Dem der udråbte sig selv til at være forkyndere af sandheden, ja, selve sandhedens, den retfærdige Guds talerør levede og forkyndte et liv der stod i skarp kontrast til biblens Gud. Men Gud sendte sit lys i mørket – Hvad var det for et lys, Luther fik åbenbaret af Helligånden?

Dåben i Helligånden og nådegavernes funktion

”Opflam din nådegave..” skriver Paulus – for Gud har ikke givet dig fejheds ånd! – Dette siger noget om at du og jeg har et ansvar for at dette fungerer i menigheden.

Nådegavernes funktion er med til at bevare menighedens åndelige liv og er med til at holde legemet sammen med sine ”bindeled og bånd,.. alt efter den kraft som Gud skænker,..”