08 Audio Michael Dalsti

Jesus Kristus er den samme igår, idag og til evig tid

Jesu værk på Korset påvirkede ikke Guds kærlighed til os. Det hævede ikke kærlighedstemperaturen med 1 grad! Det åbnede ikke en ny kilde af nåde og barmhjertighed i hans hjerte.

Han havde allerede elsket os fra evighed af, og derfor udtænkte han Jesu forsoningsværk – Korsets sejr.

Du burde vågne om morgenen og sige som kong David – jeg er underfuld skabt (Salme 139) og jeg vandrer i tro og han har fantastiske planer for mig (Ef. 2) – for at jeg kan give velsignelsen videre til andre mennesker.

Antikrist

Vi ser ikke efter Antikrist, men efter Jesus Krist! Ligesom Paulus og de gamle troshelte.

Den syriske kirkefader Efraem af Nisibis, der levede mellem 306-373 e. Kr., siger: ”For alle Guds hellige og udvalgte skal samles, før Trængslen som skal komme, og bliver taget op til Herren, for at de ikke skal se den forvirring som skal overvælde verden, pga. vor synd.” Nisibis prædiken havde overskriften ”Om de sidste tider, Antikrist og Verdens ende.”

Når vi ser tidens tegn i vor tid, så ved vi at Antikrist snart træder frem. Men inden han kan træde frem – er vi jo rykket bort i et nu. Jesus kommer snart – er du klar?

Bortrykkelsen og personlig vækkelse

Den danske pinsepioner Anna Bjørner afsluttede alle sine prædikener med alle vækkelseskristnes forventning om, at ”JESUS KOMMER SNART”.

Hvordan ser det ud i dag – findes den forventning stadig i menigheden, og hvordan er det med dig selv?

Bortrykkelsen (på græsk harpazo) er Pauli undervisning om hvordan Jesus, som han selv lovede disciplene (Joh. 14), skal komme igen og tage os med – i et nu. Paulus siger – det vil være langt, langt bedre for os – så derfor må det være vores trøst og SALIGE HÅB.

Lazarus

I lang tid forkyndte Samuel Chadwick om Lazarus, og om hvordan hans opvækkelse fra de døde, fik mennesker til at komme til tro. De strømmede til, så de religiøse blev jaloux.

Mennesker ville ikke se Jesus, men de ville se Lazarus der havde været død (men nu var opstanden), og når de så hvad Jesus havde gjort – kom de til tro!

Beretningen om Lazarus der bliver oprejst fra de døde af Jesus (Johannes kap. 11-12), viser os nogle åndelige sandheder. Sandheder om hvordan Herren drager os ind og gør os til “ubegribelige kristne.” Mennesker der lever et paradoksalt liv og et lykkeligt liv – i Kristus!

Den største kærlighedshistorie nogensinde

Der er mange store kærlighedshistorier.
Men alle tiders STØRSTE kærlighedshistorie er den vi læser om i Johannes Evangeliet kap. 3, vers 16. Den lille Bibel. Evangeliet i en nøddeskal.
At Jesus elskede alle mennesker, og døde på korset for alle mennesker, for at alle dem der tager imod i tro må få frelses i et nu, og få fred med Gud. Frelst til evigt liv. Frelst fra evig fortabelse.
I 1970’erne begyndte en vækkelse, hvor tusinder af unge blev frelst – dem der tidligere havde søgt Gud i fremmede religioner. De søgte Gud i Indien, og andre steder, men fandt ham ikke.
Mod alle odds kom forkyndere som Chuck Smith og Billy Graham til, at stå i spidsen for den vækkelse, som spredte sig i begyndelsen af 70’erne. Den berørte ikke bare californiske hippier, men unge i hele verden.
Gud kan gøre det igen.

Ud af Ægypten og ind i opstandelseslivet!

Hvorfor holder vi påske?

Det er herligt med ens unger, og alle deres hv-spørgsmål. “Hvorfor holder vi påske, far?”

Man kan tale meget og længe om påske, men hvis vi skal se på det mest centrale, så bliver det i korte træk om to centrale skikkelser i Bibelen – Jesus selv og om Moses.

Vi skal se på påske nytestamentligt lys og gammeltestamenteligt lys. Vi starter med Jesus i Det Nye Testamente (NT); men vender stærkt tilbage med Moses – den Guds mand (5. Mos 33), som også sagde de berømte ord: En profet som mig (profetisk om Jesus). Moses er den mest citerede i NT – også af Jesus selv!

Hændelsen vi fejrer blev først annonceret af to mænd som stod ved Jesu grav og sagde: “Han er ikke her, Han er opstanden!” (Matt. 28:6)

Paulus – vækkelsens apostel

Moderne kristne prøver ihærdigt, at gøre Paulus til en tør teolog.
Han havde virkelig et fantastisk lys over Guds Ord – og blev ydermere selv brugt af Helligånden til, at nedskrive Guds Ord. Men vi ser også et herligt liv med Jesus og en stærk tjeneste (vækkelse).
Det som Paulus forkynder er noget han lever – det er troens vej (Gal. 2:20), med mennesker der bliver frelst, og helbredt og udfriet, og ikke mindst – menigheden der opbygges i kærlighed og tro; og menigheden der modtager gaver.

“Hvorfor, Gud?”

Er der nogen, der kan føle med et menneske og tage del i hans sorg, da er det virkelig Jesus!
Sådan er Jesus også, når vi vender os til Jobs Bog – men de fleste får et helt andet billede. Besnærede af Jobs “venners” farisæiske tale og Jobs fremadskridende bitterhed. Men Jesus svarer ikke på Jobs og hans venners mange spørgsmål.
Jesus leder os ikke i retning af forklaringer – men trosvandring og kærlighedsrelation til Jesus selv.
Jesus helbreder Job og genopretter alt. Ja, mere end genopretter alt.
Du må aldrig tvivle på Guds kærlighed, når livet går skævt. Han er der stadig. Stol på Gud.

DAVID OG KÆMPERNE

Kæmperne i Davids liv er Goliat, Saul og Gamle David (Davids egen kødelige natur).
David levede et velsignet og inspireret liv, og var bl.a. hyrde hele livet, for de udstødte.
Men manden efter Guds hjerte, som blev hovedforfatteren bag Salmernes Bog (“Det Nye Testamente i Det Gamle Testamente”), er måske bedst kendt for sine fald!
Hvorfor? Og hvordan vandt han sejr?