14 Artikler Profetierne

Er verden da gået af lave?

Skrevet af Simon Griis

For 200 år siden dyrkede man jorden som sine fædre og sine fædres fædre. Okserne trak ploven og sæden blev spredt med håndkraft. For den, der ville rejse, var hastigheden sådan omkring hvad én eller to hestekræfter kunne frembringe. Al kommunikation foregik med en løbers hastighed.

Da David var konge i riget Israel for omtrent 3.000 år siden pløjede man også med okser, rejste med hestehastighed og kommunikerede med en løbers formåen. Sådan har det faktisk været gennem alle de århundreder, ja årtusinder, civilisation har eksisteret. Så langt tilbage, vi kan registrere, har det været sådan.

Genoprettelsen af riget for Israel

Skrevet af Michael Dalsti.

Johannes Døber og Jesus Kristus selv forkynder et og det samme, da de træder frem: “Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nær.” (Matt. 3:2 og 4:17). Som vi ved, tog Israel som nation ikke imod denne invitation og Herren åbenbarer Menigheden for Paulus (Menigheden som dog var i Faderens tanker fra før verdens grundvold blev lagt, Ef. 1:4). Denne tidshusholdning befinder vi os i nu. Men Herren er trofast og Han vil genoprejse Davids faldne hytte (Ap. G. 15:13-18).

Hvem kommer med i bortrykkelsen

Skrevet af Willy Griis.

Det gør den kristne menighed, som er Kristi legeme. Mange vil sikkert svare sådan uden at tænke nærmere over det. Men lad os se nærmere på det.

Der er ca. 2 milliarder kristne i verden som tilhører de kristne kirker. Den katolske kirke – de ortodokse kirker – de protestantiske kirker og alle frikirkerne. Alle bekender de sig til troen på Jesus som Guds Søn ved at lade sig døbe i Hans navn og lade sig betjene af kirkernes forskellige ydelser og tilbud. Hvis alle disse kommer med, når Jesus kommer igen, da vil der ske en verdenskatastrofe af format. Amerika, Europa, Rusland og en stor
del af Afrika ville blive mennesketomt.