Himlens dør er åbnet.

I Åbenbaringsbogen læser vi flere steder om en dør – en dør der står åben – en dør vi er stillet foran osv.
Har du set at døren er åbnet? Går du i retning af døren?

Paulus skriver i sit brev til kollosænserne – ”Når I altså er opvakt sammen med Kristus, så søg det, som er oventil, hvor Kristus er, siddende ved Guds højre hånd. Tragt efter det, som er oventil, ikke efter det, som hører jorden til. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vort liv, åbenbares, da skal også I åbenbares sammen med ham i herlighed.” Kol 3,1-4

Når vi altså er opvakt sammen med Kristus. Vores længsel er altså efter det som er oven til og ikke efter det som hører jorden til.
Lad os være optaget af Ham og i vore liv ligedannes med Ham. Det er kun Jesus der kan løse dig. Han er din eneste mulighed. Du kan ikke løse dig selv.

Comments are closed.