Kristus – min nye identitet

Vi må have åndelig forståelse og sand erkendelse i vores vandring med Jesus – dette er en nødvendighed.

Der er her ikke tale om den menneskelige forstand og teologiske forståelse – men om noget dybere – nemlig Ånd og Liv.
Denne erkendelse kan gives i ÈT NU af Helligånden til det SØGENDE HJERTE.

Paulus havde et sigte for hans forkyndelse.
nemlig – AT FREMSTILLE ETHVERT MENNESKE SOM FULKOMMENT I KRISTUS.

Forkyndelsens sigte er ikke at skabe mennesker som er fuldkomne i sig selv eller at skabe fejlfrie superkristne.

At have sand erkendelse er blandt andet at du i dit hjerte har erkendt at vi er rodfæstet i Ham – Du ser hele dit liv ud fra denne trosstilling.
Dette er at vandre i tro. Det er altafgørende at du i tro, ser at du er I HAM.
Paulus kæmpede for at Kolossenserne måtte komme til en fuld vis indsigt i Guds hemmelighed: Kristus.

På samme måde som i har modtaget Kristus Jesus som Herren og er en ny skabning i Ham. På samme måde skal du LEVE I HAM. Lad hele din identitet være i HAM. SE HELE DIT LIV UD FRA DEN REALITET AT DU ER I HAM.

Han er din nye ”verdensforståelse”. Han er den du nu oplever livet igennem.
Vi lever ikke vores liv gennem et ”Psykologi filter”.

Comments are closed.