Paulus og menigheden i Korinth

Menigheden i Korinth havde en speciel plads Pauluses hjerte. 

En ung menighed i en pulserende, succesfuld og selviscenesættende metropol. En menighed med kraftige åndsmanifæstationer i blandt dem. Men samtidig også en menighed præget af arrogance, selvbedrag, splittelser, partisind, umoral og personanseelse. 

Pauluses brev til korintherne giver et indblik i Guds store hjerte for sin menighed og ikke mindst hans trofaste kærlighed.

Comments are closed.