Kære allesammen

Hjælp os med at få dette vigtige budskab ud ved at dele det.

I skal have en hilsen med på vejen,
en hilsen, en opmuntring, en opfordring,
og måske også en lille opsang, hvem ved.

Jeg håber I alle har det godt og trives
trods den vanskelige situation, vi står i lige nu.
Pas godt på jer selv, på hinanden, og på os alle sammen.

VIGTIG INFORMATION!!

Mette Frederiksen har i en direkte udsendelse i aften lukket Danmark ned. Alle kulturinstitutioner, biblioteker, museer, skoler, uddannelsessteder, børneinstitutioner lukkes ned i mindst 14 dage.

Hun opfordrer også alle trossamfund, foreninger og klubber om at lukke ned.

Derfor holder vi i Evangeliesalen en pause i vore gudstjenester og aktiviteter. vi følger situationen tæt, og I kan finde information på vores facebookside og på www.evangeliesalen.dk når vi kender til nyt.

Vær sammen med os med til at bede for vores brødre og søstre i menigheden, for vores by, og for vort land.

Gud velsigne jer alle

 

EVANGELIESALEN
Den Apostoliske Pinsekirke

Alsikevej 33 8920 Randers NV

Frelsens aspekter

En undervisning om frelsens aspekter ud fra passagen om Guds fulde rustning i brevet til Efesus.

Om at leve i vandre i den sandhed som åbenbares i Guds Ord og at være iklædt Jesu Kristi hellighed og retfærdighed.

Forkyndende det glade budskab alt imens vi løfter troens skjold og svinger Åndens sværd som er Guds Ord i en levende forventning til at Jesus snart kommer og henter sin menighed hjem.

 

Der findes to veje

Skriftet De tolv apostles lære fra det andet århundrede starter med:
Der findes to veje! En der hører livet til og en der hører døden til! og der er stor forskel på de veje

“Livets vej er dette: For det første, du skal elske den Gud der har skabt dig, for det andet, elsk din næste som dig selv, og hvad end du ikke vil at andre skal gøre mod dig, gør heller ikke dette imod en anden

“Men dødens vej er dette: For det første er den ond og fuld af forbandelse, mord, utroskab, lyst, hor, tyveri, afgudsdyrkelse, troldom, overtro, røverier, falske vidnesbyrd, hykleri, dobbeltsindethed, bedrag, hovmod,…

Dette er beskrivelser af to forkellige sindelag som de kommer til udtryk i gerning

Alfa og Omega

Skrevet Simon Griis

Hvor er du fra?
Hvor går du hen?
Spændende er det, at lægge mærke til at Ny testamente begynder med og slutter med navnet Jesus. Han er i sandhed den første og den sidste, begyndelsen og enden, alfa og omega, den som er, som var, og som kommer. Han er den Almægtige!
Se, han kommer med skyerne, og alles øjne skal se ham, også de, som har gennemboret ham …
I ham findes hele guddomsfylden. Al Guds frelsesplan er fuldt åbenbaret i Kristus, og indeholdes i det Nye testamente fra det første Jesus! Til det sidste Jesus!
I NTs begyndelse står der således:
”Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn”
Matthæus 1.1
Og i Johannes Åbenbarings afslutning kan vi læse:
”Han, der vidner om dette, siger:
”Ja, jeg kommer snart.”
Amen, kom, Herre Jesus!
Herren Jesu nåde være med jer alle!”
Johannes Åbenbaring 22.20-21
Det er spændende, at åbenbaringen om frelsen er indkranset og afgrænset i Jesu navn! Spændende er det også, at man faktisk kan koble to store spørgsmål, stillet i Ny Testamente, til de to gange, Jesu navn nævnes, et spørgsmål til hver gang.

Herrens sejrsbudskab

Jesus vandt en evig sejr på korset. En sejr som du og jeg har fået del i da vi tog imod Jesus som vores frelser og anerkendte ham som Herre i liv og bekendelse.

På grund af ham er vi nu retfærdiggjorte og har fået adgang til den nåde som vi nu står i.

Herren er nu igang med at bygge sin kirke og helvedes porte skal ikke kunne holde stand overfor Guds rige som bryder frem med kraft.

“Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft.” 2 Kor. 2,14

 

At gå bud for Ham

Skrevet af Esben Kristensen

“Derefter udpegede Herren tooghalvfjerds andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Han sagde til dem: »Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå! Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. Tag ikke pung med, ikke taske, ikke sko, og hils ikke på nogen undervejs. Når I kommer ind i et hus, skal I først sige: Fred være med dette hus! Og bor der et fredens barn dér, skal jeres fred hvile over det, men hvis ikke, skal den vende tilbage til jer. Bliv boende i det hus, spis og drik, hvad de byder jer, for en arbejder er sin løn værd. Flyt ikke fra hus til hus. Og når I kommer til en by, og man tager imod jer, spis så, hvad der sættes frem for jer. Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer. Men når I kommer til en by, og man ikke tager imod jer, gå så ud på gaderne og råb: Selv det støv fra jeres by, som hænger ved vore fødder, kan I beholde – vi børster det af; men det skal I vide: Guds rige er kommet nær! Jeg siger jer: På dommedag skal det gå Sodoma tåleligere end den by.” Fra Lukas Evangeliet kap. 10 v.1-12.

”At gå med bud for Ham” Som jeg gennem tiden har hørt mine foresatte udtrykke sig, når De har fortalt om det at modtage en kaldelse fra Herren, til at bringe Evangeliet til verden, har talt til mig på en ny måde…

Jeg læste for 2 uger siden, selvsamme skriftord, lige inden jeg gik i seng – og for mig personligt – tænkte jeg, at 2020 måtte blive et år, hvor netop ovenstående skriftpassage, skal have lov til at tale og påvirke retningen af min åndelige vej med Herren. Et slags åndeligt kompas – min sekstant på livets oprørte hav!

Genoprettelsen af riget for Israel

Skrevet af Michael Dalsti.

Johannes Døber og Jesus Kristus selv forkynder et og det samme, da de træder frem: “Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nær.” (Matt. 3:2 og 4:17). Som vi ved, tog Israel som nation ikke imod denne invitation og Herren åbenbarer Menigheden for Paulus (Menigheden som dog var i Faderens tanker fra før verdens grundvold blev lagt, Ef. 1:4). Denne tidshusholdning befinder vi os i nu. Men Herren er trofast og Han vil genoprejse Davids faldne hytte (Ap. G. 15:13-18).

Vedens første juletræ

En juleprædiken
Der er erklæret krig mod julen. Sådan har det heddet sig de sidste år
fra USA, og i år er krigen tilsyneladende også kommet til Danmark.

Faktisk var de første, som erklærede julen krig, ikke hedninger, men
amerikanske pietister med inspiration fra Cromwell selv (Hvis man
altså ikke tæller Herodes med, selvfølgelig, der forsøgte at slå julen
ihjel allerede mens den endnu var spæd).

Så kampen mod julen, fejringen, dekorationerne og lysene, kommer også
fra kristne. Der er også kristne, der i den forbindelse ikke ønsker et
juletræ, men vent nu lige lidt ..!

Har du tænkt over, hvem det egentlig var, der allerførst nogensinde i
verdenshistorien, besluttede sig for at der skulle stå et kunstigt træ
på fod i hans hus, pyntet med guld, og med blomster, og kroner, og
levende lys på grenene???

Juleevangeliets 3 viise kvinder

Havde du ikke mulighed for at komme til julegudstjeneste i år, så har du
her muligheden for at høre en juleprædiken.

Den handler ikke om de viise mænd, som vi så ofte hører om, men
derimod om de 3 viise kvinder, der knytter sig til julens fortælling.
Glædelig jul

Jesus Kristus er den samme igår, idag og til evig tid

Jesu værk på Korset påvirkede ikke Guds kærlighed til os. Det hævede ikke kærlighedstemperaturen med 1 grad! Det åbnede ikke en ny kilde af nåde og barmhjertighed i hans hjerte.

Han havde allerede elsket os fra evighed af, og derfor udtænkte han Jesu forsoningsværk – Korsets sejr.

Du burde vågne om morgenen og sige som kong David – jeg er underfuld skabt (Salme 139) og jeg vandrer i tro og han har fantastiske planer for mig (Ef. 2) – for at jeg kan give velsignelsen videre til andre mennesker.

GUDS MANGFOLDIGE VISDOM Del 2

Gå ikke glip af anden del, der lægger de sidste brikker i dette vigtige puslespil.

Er du i tvivl om, hvad du skal tænke og tro i forhold til kirke og menighedsopbygning, og måske hvor din egen plads er i kirkeverdenen?

Skal du tilslutte dig en såkaldt discipelskole eller en profetbevægelse? Er det okay bare at sidde hjemme i sofaen og have skarpe meninger om det ene og det andet? Eller skal du kæmpe for en eller anden bestemt sag?

Faktisk har Gud åbenbaret en side af sig selv helt fra skabelsens begyndelse, en side, vi ser åbenbaret både i naturen og kosmos, i Bibelen, Guds Ord og i Kristus selv. En egenskab, som han ønsker at så ned i sit folk, menigheden, for at gennem dette folk at åbenbare sin visdom i al dens mangfoldighed for magter og myndigheder i himmelrummet.

Denne Gudsvisdoms mangfoldighed er vigtig, også for dit personlige kristenliv og for det menighedsliv, du lever.

Første del af denne undervisning lægger op til en åbenbaring af Guds vilje for dit liv, så gå ikke glip af anden del, der lægger de sidste brikker i dette vigtige puslespil.

Guds mangfoldige visdom Del 1

Er du i tvivl om, hvad du skal tænke og tro i forhold til kirke og menighedsopbygning, og måske hvor din egen plads er i kirkeverdenen?

Skal du tilslutte dig en såkaldt discipelskole eller en profetbevægelse? Er det okay bare at sidde hjemme i sofaen og have skarpe meninger om det ene og det andet? Eller skal du kæmpe for en eller anden bestemt sag?

Faktisk har Gud åbenbaret en side af sig selv helt fra skabelsens begyndelse, en side, vi ser åbenbaret både i naturen og kosmos, i Bibelen, Guds Ord og i Kristus selv. En egenskab, som han ønsker at så ned i sit folk, menigheden, for at gennem dette folk at åbenbare sin visdom i al dens mangfoldighed for magter og myndigheder i himmelrummet.

Denne Gudsvisdoms mangfoldighed er vigtig, også for dit personlige kristenliv og for det menighedsliv, du lever.

Første del af denne undervisning lægger op til en åbenbaring af Guds vilje for dit liv, så gå ikke glip af anden del, der lægger de sidste brikker i dette vigtige puslespil.

Døbt med Helligånd og ild

Af Ib Olström, Randers

“… og mens jeg stod der, blev jeg FYLDT AF DEN HELLIGE ÅND!”

Helligånden har en central plads i vore liv som kristne. Det er vigtigt, at vi er fyldt af den Hellige Ånd og ledt af den Hellige Ånd. Jeg fik et møde med Jesus, da jeg var 18 år. Jeg kan stadig huske dagen, som var det i går og det selvom min frelse ligger tilbage til den 6. december 1959.

Korsets kraft

Ved at forstå Hans kors, kan vi forstå vort eget kors.

For korset har sin plads i enhver troendes liv, ikke kun et kors hvor vi mindes Jesu død, men et kors der er blevet vort eget, og derfor bliver vores liv en korsvandring.

Ja korsets dybeste mening er forløsning fra os selv.

Derfor elsker vi korset, fordi det sætter os fri, det er springbrættet ind i Romernes det 8. kapitel. ; jeg elendige menneske hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre!, og så kommer det: så er der da nu ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

Thi således elskede Gud verden

Skrevet af Michael Dalsti

“Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tro på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Johannes 3:16

Det fortælles, at “menneskefiskeren” D. L. Moody en dag fik besøg af en mand, som havde en ung ex-fange med. Den unge kriminelle ville egentlig ikke ind og besøge evangelisten, men Moody sagde: “Bring ham ind!” Han gav ham hånden og sagde, at han var glad for at se ham. Han inviterede ham ind til sin familie og præsenterede ham som sin ven. Moodys datter gav ham en hjertelig modtagelse, da hun fik at vide det var farens ven og den unge mand begyndte at stortude og hans hjerte blev brudt.

Antikrist

Vi ser ikke efter Antikrist, men efter Jesus Krist! Ligesom Paulus og de gamle troshelte.

Den syriske kirkefader Efraem af Nisibis, der levede mellem 306-373 e. Kr., siger: ”For alle Guds hellige og udvalgte skal samles, før Trængslen som skal komme, og bliver taget op til Herren, for at de ikke skal se den forvirring som skal overvælde verden, pga. vor synd.” Nisibis prædiken havde overskriften ”Om de sidste tider, Antikrist og Verdens ende.”

Når vi ser tidens tegn i vor tid, så ved vi at Antikrist snart træder frem. Men inden han kan træde frem – er vi jo rykket bort i et nu. Jesus kommer snart – er du klar?

En “mindre” profets bøn

En prædikants pagt og bøn.

Dette kapitel blev skrevet i 1950 og er blevet gentrykket flere gange og har fået en bred udbredelse.
Dette er en bøn af en mand (A W Tozer) som er kaldet til at være et vidne for folkene. Dette er hvad han sagde til Herren, den dag han blev viet til tjenesten. Efter at de ældste og tjenerne havde bedt og lagt hænder på ham, trak han sig tilbage for at møde sin Frelser i det skjulte og i stilheden, længere end hans velmenende brødre kunne føre ham.

Han sagde: O Herre, jeg har hørt din røst og jeg var bange. Du har kaldet mig til en ærefrygtindgydende opgave, i graven og i nødens stund. Du har i sinde at ryste alle folkeslag og jorden, og himlen også, for at de ting som er urokkelige må bestå.
O Herre, min Herre, du har bøjet dig for at ophøje mig til din tjener. Ingen mand har nogensinde taget denne ære for sig selv, undtaget ham der var kaldet af Gud, ligesom Aron blev det. Du har viet mig, dit sendebud til dem som er genstridige af hjertet og er tungnemme. De har forkastet dig, Mesteren, og det kan ikke ventes at de tage imod mig, tjeneren.

Min Gud, jeg vil ikke spilde tid med at græmmes over min svaghed, eller min uværdighed til dette hverv. Ansvaret er ikke mit, men dit. Du har sagt, “Jeg kender dig; jeg har indviet dig; jeg har helliget dig,” og du har også sagt, “Du skal gå til alle jeg sender sig, og hvorhen jeg end befaler sig, der skal du tale.” Hvem er jeg, at jeg skulle gøre indsigelser imod dig, eller betvivle din suveræne bestemmelse? Beslutningen er ikke min, men din. Lad din vilje ske, Herre. Din vilje, ikke min, må den ske.